Yêu cầu tiếng anh cho định cư Anh Quốc

 • Thông tin chung

  Danh sách các bài kiểm tra tiếng Anh được chấp thuận đã được đánh giá là đáp ứng các yêu cầu của Bộ Nội vụ theo các thỏa thuận kiểm tra tiếng Anh an toàn. Chỉ những bài kiểm tra và mức độ kiểm tra được chỉ định mới được chấp thuận. Nếu bạn dự định sử dụng bài kiểm tra tiếng Anh trong đơn xin nhập cư hoặc quốc tịch của mình, bạn phải thực hiện một trong các bài kiểm tra trong danh sách.

Tiếng anh cho người Việt muốn định cư tại Anh Quốc cần có kiến thức B2 khi tham gia chương trình nhà sáng tạo để đầu tư doanh nghiệp sang UK

Thông thường, bạn sẽ cần phải chứng minh kiến thức của mình về ngôn ngữ tiếng Anh khi nộp đơn, trừ khi bạn đã làm điều này trong một lần xin thị thực thành công trước đó.

 

Kiến thức Tiếng Anh của Bạn

– Tiếng anh B2 (Ielt: 5.5-6.0) – theo khung tham chiếu chung Châu Âu (CEER- Common European Framework of Reference) về nghe, đọc, viết và nói. Cũng là yêu cầu về ngôn ngữ cho chương trình Visa đổi mới Anh Quốc.

– Khi nộp đơn, bạn cần chứng minh kiến thức tiếng Anh của mình bằng 1 trong những cách sau:

 • Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh an toàn (SELT) từ 1 nhà cung cấp phê duyệt.
 • Chứng chỉ Quốc gia Scotland cấp 4 hoặc 5, Cao hơn Scotland hoặc Cao hơn Cao cấp về tiếng Anh, đạt được thông qua quá trình học tập tại một trường học ở Vương quốc Anh khi bạn dưới 18 tuổi
 • Có bằng cấp học thuật được giảng dạy bằng tiếng Anh – nếu bạn đã du học, bạn sẽ cần phải xin xác nhận thông qua UK NARIC rằng bằng cấp của bạn tương đương với bằng cử nhân, bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ của Vương quốc Anh.

Đối với các đơn xin thị thực hoặc quốc tịch, bạn có thể cần phải chứng minh kiến thức tiếng Anh của mình bằng cách vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh an toàn (SELT).

Để kết quả của bạn được chấp nhận, bài kiểm tra của bạn phải:

 • nằm trong danh sách các bài kiểm tra tiếng Anh được chấp thuận
 • đã được ngồi tại một địa điểm thử nghiệm đã được phê duyệt
 • đã được trao giải trong hai năm trước ngày nộp đơn của bạn

Danh sách các bài kiểm tra tiếng Anh được chấp thuận đã được đánh giá là đáp ứng các yêu cầu của Bộ Nội vụ theo các thỏa thuận kiểm tra tiếng Anh an toàn. Chỉ những bài kiểm tra và mức độ kiểm tra được chỉ định mới được chấp thuận. Nếu bạn dự định sử dụng bài kiểm tra tiếng Anh trong đơn xin nhập cư hoặc quốc tịch của mình, bạn phải thực hiện một trong các bài kiểm tra trong danh sách.

Bạn nên đảm bảo rằng bài kiểm tra mà bạn đặt trước là bài kiểm tra được chấp thuận cho SELT :

 • IELTS SELT Consortium: ‘ IELTS for UKVI ‘ hoặc ‘ IELTS Life Skills’
 • LanguageCert: ‘LanguageCert International ESOL SELT ‘
 • Pearson: ‘ PTE Academic UKVI ‘ hoặc ‘ PTE Home’
 • Dịch vụ PSI: ‘Kỹ năng sử dụng tiếng Anh UKVI ‘
 • Trinity College London: ‘Các bài kiểm tra tiếng Anh an toàn cho UKVI ‘ – Các kỹ năng tích hợp trong tiếng Anh ( ISE ) hoặc Bài kiểm tra xếp loại bằng tiếng Anh nói ( GESE )

english_b2_visa_innovator

Danh sách các bài kiểm tra đã được phê duyệt cung cấp cấp độ CEFR và các yêu cầu về điểm tối thiểu cho mỗi cấp độ.

Khi 2 hoặc nhiều thành phần (đọc, viết, nói và nghe) của một bài kiểm tra được kiểm tra và trao giải cùng nhau, ví dụ như một bài kiểm tra kết hợp và chứng chỉ cho các kỹ năng đọc và viết, bạn phải chứng tỏ rằng bạn đã đạt được điểm số bắt buộc trong tất cả các phần liên quan. trong một lần ngồi của kỳ thi đó, trừ khi bạn được miễn ngồi một thành phần trên cơ sở khuyết tật.

Các trung tâm kiểm tra được chấp thuận

trungtam_chapnhan_english

Danh sách các trung tâm kiểm tra được chấp thuận đã được đánh giá là đáp ứng các yêu cầu của Bộ Nội vụ theo các thỏa thuận kiểm tra tiếng Anh an toàn.

Nhiều trung tâm kiểm tra hơn sẽ được thêm vào danh sách khi các dịch vụ của nhà cung cấp được phê duyệt mới có sẵn.

Kiểm tra trang web của nhà cung cấp SELT để biết khi nào có các bài kiểm tra và để đảm bảo rằng trung tâm kiểm tra đang mở cửa. Một số trung tâm kiểm tra có thể bị đóng cửa vì coronavirus. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy sử dụng trang web. Không liên hệ trực tiếp với trung tâm kiểm tra.
Ngoại lệ

Bạn sẽ không cần phải chứng minh kiến thức về tiếng Anh nếu bạn là công dân của một trong những quốc gia sau:

  • Antigua và Barbuda
  • Châu Úc
  • Bahamas
  • Barbados
  • Belize
  • Canada
  • Dominica
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamaica
  • Malta
  • New Zealand
  • Kitts và Nevis
  • St Lucia
  • Saint Vincent và Grenadines
  • Trinidad và Tobago
  • Hoa Kỳ

ĐĂNG KÝ YÊU CẦU TƯ VẤN

Họ và Tên:
Số điện thoại:
Email:
Yêu cầu quan tâm:

Bài viết Liên Quan