Quy trình mua nhà

Quy trình mua nhà sở hữu Golden Visa Hy Lạp

Bước 1: Khách hàng đánh giá xem xét tất cả các thông tin liên quan đến BĐS và chương trình định cư ở Hy Lạp, sau đó ký hợp đồng dịch vụ với HG INVEST. Bước 2: Khách hàng có thể tham gia một chuyến đi thực tế sang Hy Lạp để khảo sát bất động sản và trải nghiệm cuộc sống . Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn BĐS tại Hy Lạp ở Việt Nam thông qua các hình ảnh và tư liệu do chuyên viên tư vấn của HG INVESST cung cấp và khảo sát BĐS qua cuộc gọi video do chủ đầu tư tại Hy Lạp và HG INVEST