Bất động sản Đức

Chương trình định cư qua đầu tư Bất động sản thành phố Solingen
24/04/2019

• Không có " Hạng mục dành riêng cho Nhà đầu tư" tại Đức. Thay vào đó, công dân nước ngoài muốn đầu tư và trở thành công dân Đức cần phải tuân thủ Luật nhập cư liên quan đến việc tự làm chủ kinh doanh, bằng việc đảm nhiệm hoạt động kinh tế và hoạt động kinh tế này chỉ được công nhận nếu áp dụng tất cả các điều sau đây (mục 21, Luật cư trú): - Tạo lợi ích kinh tế địa phương - Hoạt động này dự … Xem tiếp